SPRÄNGNING
Sprängning eller stenspräckning som det mer korrekt heter kan utföras i mycket känsliga miljöer. På bilderna nedan sker spräckning upp på ett berg med fristående granitväggar och ett fall på ca 10 m ner till gatan. Fördelen med att använda spräckningsmetoden vid känsliga miljöer är att vibrationerna är mycket små och klingar ut snabbt, därmed kan arbete ske nära känsliga byggnader och platser. Vidare kan arbete utföras parallellt med annat arbete och inga besiktningar krävs, det är mao inte nödvändigt att spärra av hela arbetsområdet. Stenspräckning fungerar alltså både för bortagning av berg/sten i känsliga miljöer och mindre klackar och större sten där resultat krävs snabbt och enkelt. Stenspräckning fungerar så att ett hål borras ca 28-30mm, vatten fylls på i hålet, ett utvalt antal cracker läggs i hålet, sedan apteras allt med spräckningsutrustning, täcks in med mattor och skyddspressening,sedan kan spräckningen ske. Är det effektivt? Klicka på bilderna för att se dem större.

Kontakta oss för offert och prisförslag


  • Logga in  • HK i Värmland AB
  • Trollstigen 11
  • 667 33 Forshaga
  • 0761-884088
Vi är anslutna till/ innehar: