HK - Håltagning & Konsult i Värmland är ett företag som startade 2008 men som ändå har 20 års erfarenhet i branschen.

Patrik Sjöberg som startade företaget har tidigare jobbat på Såg och Betongborrning i Uddevalla (SOB) samt Avancerad Borrteknik i Stockholm (ABT). Han har dessutom två universitetsutbildningar: magister i systemvetenskap samt kandidatexamen i arbetsrätt. Därmed är kompetensen hög gällande arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vidare finns både teoretisk och praktisk kunskap avseende projekt och projektledning och mycket mer.

Patriks senaste projekt var Rådhuset i Stockholm åt ABT där han höll i rivning och håltagning i den antikvariska miljö som råder där. I projektet ingick vajersågning i 1,6 m tjocka väggar, rundhålssågning på plan 11 utan hiss, rivningar av skorstenar ovan tak, borrningar i antikvariska målningar, urgrävning/schaktning av ca 200m3 lera i "suckarnas gång". Projektet pågick i ca 2 år och avslutades 2009. Vidare har 2009 hittills till stor del handlat om ett samarbete med SOB där vi hjälpt dem med diverse mindre projekt.


  • Logga in  • HK i Värmland AB
  • Trollstigen 11
  • 667 33 Forshaga
  • 076-1884088
Vi är anslutna till/ innehar: