RIVNING
Vi utför både tung och lättrivningar. I tungrivningar använder vi oss av Brokk 330 (se bild 330 1-5). Brokk 330 är den största och även starkaste utav de fjärstyrda rivningsrobbotarna. Vikten är ändock bara 4300kg, utan redskap, 330:n har en höjd på 1600mm och en bredd på 1500mm. På bilderna används den till att riva ett valv som är 35 cm tjockt, på nionde våningen i centrala Stockholm. Den mesta använda maskinen inom tungrivningen hos oss är Brokk 180 (Se bild 180 1). Brokk 180 kan användas i de flesta rivningsmoment, då den är både kraftfull och har en relativt låg vikt. Vikten på den är 1930kg utan redskap, den är 1350mm hög och endast 800 mm bred, vilket gör att den med lätthet kan manövrera sig in genom de flesta dörrar. Eller som i detta fall på bilden lyftas upp på ett tak. Den minsta maskinen som vi använder är Brokk 40 vilken med lätthet kan vandra upp och ner för trappor, in i badrum, eller andra trånga ytor. Vikten på den är så låg som 384kg den har en höjd på 940mm och är endast 600mm bred. Kapacitetsmässigt är den dock likvärdig med en större bilmaskin. Men med Brokk 40 är det möjligt att bila 8 timmar om dagen. För utkörning av massor använder vi Bobcat i olika modeller. Den minsta modellen i Bobcat familjen är 463:an den är endast 900mm bred har en höjd på 1813, och väger drygt 1300kg med mig i. Med 463:an är de möjligt att köra ut rivningsmassor i trängre utrymmen, och den är även utrustad med katalysator.

Lättrivningar
Vi utför även lättrivningar i gips, kontor och kontorsmiljöer, både varsamt i befintliga lokaler, men också totala utrensningar och stomrent. Beroende på var och hur, har vi då möjlighet att använda Brokk och Bobcats, men även för hand med handrivna sågar.


Kontakta oss för offert och prisförslag


  • Logga in  • HK i Värmland AB
  • Trollstigen 11
  • 667 33 Forshaga
  • 0761-884088
Vi År anslutna till/ innehar: