Vi utför tjänster i Mellansverige från Stockholm till Göteborg och Bohuslän. Vi har vårt säte/huvudkontor i Forshaga, vilket ligger ca 2 mil norr om Karlstad. Vi har ca 20 års erfarenhet inom rivnings- och håltagningsbranschen.

Tel: 0761-88 40 88


  • Logga in  • HK i Värmland AB
  • Trollstigen 11
  • 667 33 Forshaga
  • 0761-884088
Vi är anslutna till/ innehar: